Sådan bliver du kandidat

Alle, der kan stemme til kommunalvalget, kan som udgangspunkt også stille op som kandidat og vælges til byrådet.

Kandidatlister

Kandidater til byrådet opføres på kandidatlister. Der skal bruges en blanket, der er godkendt af Indenrigs- og Boligministeriet. Ministeriet har udarbejdet en ny kandidatlisteformular, som skal benyttes til valget i 2021. Kandidatliste-formularerne fra 2017 kan derfor ikke benyttes.

Kandidatlisteformularerne samt formularer til brug for kandidatlister såvel som formularerne til brug for anmeldelse af liste- og valgforbund kan udleveres ved henvendelse til borgmesterkontoret på tlf. 8915 1002. Materialet kan afhentes eller sendes.

Stillere

En kandidatliste til kommunalvalget skal være underskrevet af mindst 25 stillere og højest 50.

Stillerne skal have valgret til kommunalvalget og være bosat i kommunen. Kandidatlisten skal indeholde oplysninger om hver enkelt stillers navn, personnummer og bopæl.

Kandidatlister, der ved sidste kommunalvalg opnåede repræsentation i byrådet og fortsat er repræsenteret tirsdag den 28. september 2021, kan opnå fritagelse fra stillerkravet – se nærmere under "Indlevering af kandidatliste".

Efter fristen for den seneste indlevering af kandidatlister vil valgbestyrelsen gennemgå kandidatlisterne for at vurdere, om disse kan godkendes.

Indlevering af kandidatliste

Kandidatlisten skal indleveres på Borgmesterkontoret, Laksetorvet 1, 8900 Randers.

Kandidatlisterne kan tidligst indleveres fra tirsdag den 14. september 2021 og skal senest indleveres tirsdag den 28. september 2021 kl. 12.00 (7 uger før valget).

Der kan ikke dispenseres fra 7-ugers-fristen, og kandidatlister, der indleveres for sent, bliver derfor afvist.

En kandidatliste, der ved sidste kommunalvalg opnåede repræsentation i byrådet, og som tirsdag den 14. september 2021 (9 uger for valgdagen) fortsat er repræsenteret i byrådet, kan anmode om fritagelse for indsamling af stillerunderskrifter.

Det er en forudsætning for at blive fritaget for stillerkravet, at der er identitet mellem den kandidatliste, der ved sidste valg opnåede repræsentation i byrådet, den kandidatliste som fortsat 9 uger før valgdagen er repræsenteret i byrådet, og den kandidatliste som nu ønsker at stille op til kommunalvalget.

Det er valgbestyrelsen, der træffer beslutning om, hvorvidt betingelserne for fritagelse er opfyldt, og valgbestyrelsen kan eventuelt kræve dokumentation herfor.

Hvis der er tale om kandidatlister, der opnåede repræsentation i byrådet ved sidste kommunalvalg og som fortsat er repræsenteret i byrådet, uden at der er sket ændringer i listebetegnelsen eller væsentlige ændringer i listens medlemmer af byrådet, vil der som udgangspunkt ikke være behov for dokumentation.

Kandidatlister, der ønsker fritagelse for stillerkravet, kan indleveres fra tirsdag den 31. august 2021 til og med tirsdag den 14. september 2021 kl. 12.00. Valgbestyrelsen vil herefter senest den 21. september 2021 kl. 12.00 træffe afgørelse om, hvorvidt der kan dispenseres fra stillerkravet.