Kommunikationspraksis

Kommunikationspraksis ved kommunalvalget 2021, herunder på valgaftenen

Forvaltningen udarbejder ikke pressematerialer for byrådets medlemmer og kandidater til byrådet i forbindelse med valget.

Dog er forvaltningen fortsat behjælpelig med de kommunikationsopgaver, fx for udvalgsformænd og borgmester, i forbindelse med disses udøvelse af deres hverv.

Kommunikationspraksis på valgaftenen

Der vil være fri adgang til forhallen, hvor den fælles valgaften foregår. Der vil i forhallen også være presseområde, ligesom der opsættes gode baggrunde til evt. interview.

Der er for pressen ikke fri adgang til resten af Laksetorvet, som er forbeholdt partier/lister og forhandlinger. Formålet med retningslinjen er at sikre et godt forhandlingsrum, hvor man som politiker er forberedt på, hvornår man kan møde presse, og hvor man ikke møder presse.

Ønsker et medie adgang til interview i et partis/listes lokale på Laksetorvet, skal journalisten følges direkte til lokalet af en kommunikationsmedarbejder, som afventer udenfor, mens interview foregår, og journalisten følges tilbage til forhallen. Pressen kan både indgå aftale direkte med de enkelte politikere, og kan også spørge om mulighed for interview gennem kommunikationsafdelingens medarbejdere, der så kontakter parti/liste med en forespørgsel om interview.

Alle journalister, der har en aftale eller ønsker en aftale, skal henvende sig til kommunikationsmedarbejdere i forhallen med henblik på at blive fulgt til aftalen.