Bogstavbetegnelser til kandidatlister

Det er valgbestyrelsen, der endeligt godkender kandidatlisterne og tildeler bogstavbetegnelser.

En række bogstavbetegnelser er reserveret til partier, der er opstillingsberettigede til folketingsvalg, og kan ikke tildeles andre kandidatlister. Det gælder bogstavbetegnelserne A, B, C, D, F, G, I, K, O, S, V, Ø og Å. Herudover kan bogstavet X ikke tildeles nogen kandidatliste.

Indenrigs- og Boligministeriet henstiller i øvrigt til følgende:

  • at W kun anvendes, hvis der ikke er andre bogstaver ledige.
  • at lokallister, der har deltaget i sidste kommunalvalg, får fortrinsret til den bogstavbetegnelse, som listen tidligere har anvendt (dette forventes som udgangspunkt at gælde bogstavbetegnelserne L og Æ, men kan omfatte yderligere af nedennævnte ledige bogstavbetegnelser, hvis flere lokallister fra kommunalvalget i 2017 også stiller op til det kommende valg).
  • at reservere bogstavbetegnelsen E til Klaus Riskær Pedersen/Borgerlisten.
  • at reservere bogstavbetegnelsen P til Stram Kurs.
  • at reservere bogstavbetegnelsen Z til Fremskridtspartiet.
  • at reservere bogstavbetegnelsen M til Minoritetspartiet.
  • at reservere bogstavbetegnelsen U til Demokratisk Fornyelse.

Ministeriets henstillinger gælder kun, hvis antallet af lokallister ikke gør det nødvendigt, at disse bogstavbetegnelser bruges til andre lokallister.

De ledige bogstavbetegnelser ved byrådsvalget 2021 vil herefter som udgangspunkt være: H, J, N, Q, R, T og Y.

Tidspunkt for tildeling af bogstavbetegnelse

Valgbestyrelsen holder møde mandag den 4. oktober 2021, hvor der træffes beslutning om tildeling af bogstavbetegnelser.

Se også Indenrigsministeriets oplysninger om bogstavbetegnelser på Statstidende.dk.