Værdier i Randers Kommune

Organisationen Randers Kommune har en personalepolitik, et ledelsesgrundlag og står på de 4 værdier - det særlige dna, der kendetegner os, der bor i Randers kommune.

Fire værdier udtrykker det særlige dna, som kendetegner området Randers kommune og dermed både borgerne og medarbejderne. 

De fire værdier er: 

 • Rummelig
 • Solid
 • Virkelyst
 • Anderledes. 

Randers Kommune er en værdibaseret organisation og en vedkommende arbejdsplads. Personalepolitikken er en væsentlig hjørnesten i det fundament, vi ønsker at arbejde og samarbejde på i Randers Kommune.

Overordnede principper

Byrådet har med Randers modellen fastsat overordnede principper, man som medarbejder og leder skal arbejde ud fra:

 • Central styring - decentral ledelse
 • Brugerorientering og borgerinvolvering
 • Faglighed, kvalitet og helhed
 • Effektivitet. 

Personalepolitikken har seks bærende værdier

 • Ordentlighed
 • Ligeværdighed
 • Forskellighed
 • Udvikling
 • Frihed
 • Åbenhed

Syv pejlemærker

Randers Kommune har et ledelsesgrundlag med 7 pejlemærker, som skal støtte lederne i at udøve den bedste ledelse, og som udtrykker forventninger, som kan omsættes til alle ansatte i helt bred forstand. De syv pejlemærker er:

 • Du sætter borgeren i centrum
 • Du yder bedst mulig service inden for de politisk givne rammer
 • Du er tydelig og skaber resultater sammen med dine medarbejdere
 • Du skaber rum for opfindsomhed, innovation og samskabelse
 • Du formidler vores fælles værdier og sætter retning
 • Du er synlig og fremmer trivsel og talentudvikling blandt medarbejdere og ledere
 • Du sikrer handling

Vi arbejder altså efter tre værdisæt, som understøtter hinanden: De fire værdier som udtrykker det særlige dna. De 6 værdier i personalepolitikken, som er gældende principper for alle medarbejdere. Med afsæt i ledelsesgrundlaget er det ledernes opgave at sætte rammer og retning i dialog med medarbejderne.