Følg med i optællingen af stemmer

Valg til Folketinget: Resultatet fra de to kredse i Randers er nu endeligt optalt.

På valgdagen opgør alle afstemningssteder løbende, hvor mange procent, der har stemt. Og på siden her kan du se valgdeltagelsen time for time i Randers Kommune.

Stemmeprocenter ved valget til Folketinget*

Tid

2015

2019**

09.00 ** 11,6 %
10.00 13,5 % 18,8 %
11.00 20,2 % 27,5 %
12.00 26,1 % 35,4 %
13.00 30,5 % 42,6 %
14.00 35,7 % 48,9 %
15.00 41,2 % 54,7 %
16.00 48,6 % 60,7 %
17.00 58,7 % 66,9 %
18.00 69,0 % 73,0 %
19.00 77,8 % 78,2 %
20.00 84,1 % 82,2 %

*Opgørelsen viser den samlede stemmeprocent for hele Randers Kommune (både Randers Nordkreds og Randers Sydkreds) og er inklusiv brevstemmer
**Ved Folketingsvalget i 2015 åbnede afstemningsstederne først kl. 09.00. Brevstemmer som blev kontrolleret tirsdag 4. juni 2019 udgør 4.459 stemmer. I 2015 blev der afgivet 4.575 brevstemmer. Brevstemmerne indgår i stemmeprocent kl. 09.00

Optællingen af stemmer

Valgstederne lukkede klokken 20.00 og herefter begyndte optællingen. Fintællingen foregik fra torsdag 6. juni om morgenen. Her blev også de personlige stemmer talt. Valgbøgerne blev underskrevet torsdag kl. 17 og herefter blev fintælling og personlige stemmetal indberettet til KMD. De kan ses på link til Randers Nordkreds og Randers Sydkreds. 

I alt 60.350 vælgere i Randers Kommune har afgivet deres stemme ved valget til Folketinget. Det svarer til en valgdeltagelse på 82,2 procent og er et fald på 1,9 procentpoint i forhold til Folketingsvalget i 2015.