Bliv hjælper til valget

I forbindelse med valg er der brug for frivillige hjælpere (valgtilforordnede), der skal være med til at sikre, at valghandlingen foregår korrekt.

Betingelsen for at blive hjælper til valget (valgtilforordnet) er, at du har ret til at stemme til valget.

Til kommunal- og regionsrådsvalget den 16. november 2021 kan du enten være hjælper hele dagen, eller du kan hjælpe til med optællingen af stemmer, når valgstederne lukker kl. 20.00.

Hjælper hele dagen

Hvis du melder dig som hjælper til hele valgdagen, skal du møde ind på valgstedet kl. 07.00 og blive der, indtil stemmerne er talt op. Det betyder også, at du ikke må forlade valgstedet i løbet af dagen, og det er derfor også vigtigt, at du husker at brevstemme inden valgdagen.

I løbet af valgdagen kan du som hjælper komme til at løse opgaver som at:

  • modtage valgkort.
  • udlevere stemmesedler.
  • sørge for, at vælgerne lægger stemmesedlen i den korrekte stemmeurne.
  • stemmesedlen ikke tages med ud af valglokalet.
  • kontrollere, at stemmerummene er klar til den næste vælger.
  • at der ikke er skrevet noget på plakater eller andetsteds i stemmerummene.

Herudover skal du naturligvis også deltage i optællingen af stemmer.

Du vil få mere at vide om din specifikke opgave i forbindelse med valget, når vi nærmer os valgdagen.

Som hjælper hele dagen vil du modtage en skattepligtig diæt på 870 kr. (2 x 435 kr.). Der vil herudover være gratis forplejning i løbet af dagen.

Hvis du melder dig som hjælper hele dagen, skal du være opmærksom på, at der er tale om en lang dag, og at arbejdet først slutter, når stemmerne er talt op. Du skal derfor kunne holde til at være på i et meget langt tidsrum.

Du kan også vælge i stedet at melde dig til at hjælpe med optællingen af stemmer. Dette arbejde påbegyndes, når afstemningen af slut. Der skal tælles listestemmer (partistemmer) til både kommunalvalget og regionsrådsvalget, og så skal der tælles personlige stemmer til kommunalvalget.

Hjælper til optælling af stemmer

Hvis du melder dig som hjælper til optælling af stemmer, skal du møde ind på valgstedet kl. 20.00 og blive der, indtil stemmerne er helt talt op.

Som hjælper til optællingen vil du modtage en skattepligtig diæt på 435 kr. Hvis din opgaver varer udover 4 timer, vil du modtage dobbeltdiæt.

For begge typer af hjælpere

Du skal selv sørge for transport til og fra valgstedet.

At være hjælper til valget er borgerligt ombud, og du forpligter dig derfor til at hjælpe, hvis der bliver brug for din hjælp.

Du melder dig som hjælper ved at udfylde formularen "Bliv hjælper til valget" (kræver NemID).