Hvis du flytter

Hvis du flytter op til valget, skal du muligvis stemme på dit tidligere afstemningssted, afhængig af hvor tæt på valget du flytter.

Hvis du flytter inden for Randers Kommune eller anmelder flytning inden for kommunen senere end den 1. november 2021 (15 dage før valgdagen), forbliver du optaget på valglisten under din tidligere bopæl og vil derfor skulle stemme på dit "gamle" afstemningssted og ikke det afstemningssted, der er tilknyttet din nye bopæl. Alternativt kan du brevstemme.

Hvis du flytter fra Randers Kommune til en anden kommune eller flytter til Randers Kommune fra en anden kommune (eller anmelder din flytning i mellem to kommuner) senere end tirsdag den 9. november 2021 (7 dage før valgdagen), opfylder du hverken betingelserne for at være optaget på valglisten i fraflytningskommunen eller tilflytningskommunen. Du vil dermed ikke kunne stemme til kommunalvalget den 16. november 2021.

Hvis du flytter til en anden kommune inden for samme region, bevarer du dog retten til at stemme til regionsrådsvalget. Du vil dog skulle stemme på det valgsted, du var tilknyttet i fraflytningskommunen. Alternativt kan du brevstemme.