Sådan foregår afstemningen på valgdagen

Her kan du læse, hvordan afstemningen foregår på afstemningsstederne på valgdagen.

Senest fem dage inden valgdagen vil du modtage dit valgkort med posten.

På selve valgdagen tager du dit valgkort med til dit afstemningssted. Det fremgår af dit valgkort, hvilket afstemningssted og bord (hvis afstemningsstedet har flere borde), du skal stemme ved.

Du skal give dit valgkort til en valglistefører, som tjekker, at du har stemmeret og ikke allerede har stemt. I den forbindelse oplyser du din fødselsdag, så valglisteføreren er sikker på, at du er dig. Derefter får du din stemmeseddel og kan gå ind i stemmeboksen og sætte dit kryds.

Når du har sat dit kryds, lægger du stemmesedlen i den lukkede kasse (valgurne), som står ved stemmeboksen.

Ved kommunalvalget er valgstederne åbne fra kl. 08.00-20.00.

Når afstemningsstederne er blevet lukket, tælles alle stemmerne op.

Har du brug for hjælp til at sætte dit kryds eller få forklaret stemmesedlen m.v., eksempelvis fordi du er svagtseende eller har et handicap, kan du få hjælp af to tilforordnede vælgere eller valgstyrere på afstemningsstedet.

Du kan også vælge at få hjælp af en person, du selv har valgt, i stedet for den ene tilforordnede vælger eller valgstyrer. I visse tilfælde kan du forlange, at den personlige bistand alene ydes af én person, som du selv har udpeget (og dermed uden at der også medvirker en valgstyrer eller tilforordnet vælger). Dette vil dog kræve, at to betingelser er opfyldt, nemlig

  1. at du udtrykkeligt og utvetydigt tilkendegiver et ønske herom.
  2. at ønsket er begrundet i en umiddelbar konstaterbar fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.

Hvis du ikke kan komme ind i stemmelokalet på valgdagen, eksempelvis på grund af handicap eller nedsat førlighed, kan du bede om at stemme umiddelbart uden for stemmelokalet. Også dette vil de tilforordnede vælgere eller valgstyrerne hjælpe med.

Udover personlig hjælp, som kan gives på alle afstemningssteder, har kommunen udpeget to afstemningssteder, der er særligt egnede for personer med fysisk funktionsnedsættelse. Disse to afstemningssteder er:

  • for Nordkredsens vedkommende Nørrevangsskolen, Glentevej 15, 8930 Randers NØ.
  • for Sydkredsens vedkommende Fritidscentret, Vestergade 15, 8900 Randers C.

På begge disse stemmesteder bliver der opsat et ekstra bredt stemmerum og hæve-/sænkebord, som skal gøre det nemmere at stemme for bl.a. kørestolsbrugere.

Herudover vil følgende hjælpemidler være til rådighed:

  • En sort pen med en stregtykkelse på mindst 0,7 mm og højst 1,0 mm til brug for afkrydsning på stemmesedlen.
  • En ikke-håndholdt lup, der kan forstørre teksten til mindst firedobbelt størrelse.
  • En ikke-håndholdt LED-lampe, hvis lysstyrke og farve kan reguleres.
  • CCTV hvor skriftstørrelse, kontraster og lysstyrke kan reguleres.

Du kan søge om, at blive overflyttet til et af disse stemmesteder.

Lup, sort pen og LED-lampe vil dog være tilgængelig på alle afstemningssteder.