Ansøg om kørsel til afstemningssted

Folke- og førtidspensionister, som af helbredsmæssige grunde ikke selv er i stand til at komme frem til deres afstemningssted, kan blive kørt gratis.

Der kan ansøges om kørsel i forbindelse med valget på udvalgte dage op til valget på tlf. 8915 1923. Datoer og tidsrum, hvor man kan søge om kørsel, vil fremgå af siden her, når vi nærmer os næste valg.

Når du ringer, skal du oplyse: navn, adresse, telefonnummer og afstemningssted.

I løbet af dagene lige op til valget vil du få besked om, hvornår du bliver hentet på valgdagen.

Hvis du bruger kørestol, skal du oplyse det, når du bestiller kørsel.